KHUYẾN MÃI
THÊM
THỂ THAO
LIVE CASINO
SLOT
HOÀN TRẢ
VIP
100SPVN

THƯỞNG CHÀO MỪNG 100% THỂ THAO


1. Khuyến mãi này áp dụng cho tất cả thành viên FAFA118VN và chỉ có thể nhận một lần (x).
2. Khuyến mãi này chỉ áp dụng cho các trò chơi tại Thể Thao.
3. FAFA118VN sẽ thưởng 100% cho mỗi thành viên nạp tối thiểu 200.000 VND.
4. Sau khi nhận được tiền thưởng, bạn cần có doanh thu cược gấp 20 lần trước khi muốn rút tiền.
5. Ví dụ: nạp 200.000 VND + tiền thưởng 100% = 400.000 VND.
6. Doanh thu: 400.000 VND x 20 doanh thu = 8.000.000 VND.
7. Tiền thưởng tối đa lên đến 10.000.000 VND.

Điều khoản và điều kiện

* Chỉ có 1 địa chỉ IP được phép yêu cầu phần thưởng này, nếu bị phát hiện có nhiều hơn 1 địa chỉ IP. Việc sử dụng nhiều tài khoản sẽ dẫn đến việc tịch thu tất cả tín dụng. FAFA118VN có quyền giữ, hủy bỏ tất cả các trận thắng.

* Nếu bị phát hiện thực hiện rút tiền bằng 1 tài khoản ngân hàng cho nhiều ID, chúng tôi sẽ đình chỉ tài khoản vĩnh viễn.

* Tiền thưởng có giá trị trong 30 ngày tính từ khi được cập nhật vào tài khoản, số tiền giành được bằng cách sử dụng quỹ thưởng sẽ bị xóa khỏi tài khoản của thành viên nếu các điều kiện tiên quyết không được đáp ứng trong khung thời gian nhất định.

* Khuyến mãi chỉ áp dụng cho Thể Thao, không áp dụng cho Thể Thao Ảo và Tennis.
* Kết quả hòa, cược cả hai bên, vô hiệu, trận đấu bị hủy hoặc cược đặt trên tỷ lệ cược nhỏ hơn 0,6 hoặc 1,60 DEC sẽ không được tính vào doanh thu.

* FAFA118VN có quyền điều chỉnh, thay đổi hoặc chấm dứt chương trình khuyến mãi mà không cần thông báo trước.

100CSVN

THƯỞNG CHÀO MỪNG 100% CASINO


1. Khuyến mãi này áp dụng cho tất cả thành viên FAFA118VN và chỉ có thể nhận một lần (x).
2. Khuyến mãi này chỉ áp dụng cho các trò chơi tại Live Casino.
3. FAFA118VN sẽ thưởng 100% cho mỗi thành viên nạp tối thiểu 200.000 VND.
4. Sau khi nhận được tiền thưởng, bạn cần có doanh thu cược gấp 30 lần trước khi muốn rút tiền.
5. Ví dụ: nạp 200.000 VND + tiền thưởng 100% = 400.000 VND.
6. Doanh thu: 400.000 VND x 30 doanh thu = 12.000.000 VND.
7. Tiền thưởng tối đa lên đến 5.000.000 VND.

Điều khoản và điều kiện

* Chỉ có 1 địa chỉ IP được phép yêu cầu phần thưởng này, nếu bị phát hiện có nhiều hơn 1 địa chỉ IP. Việc sử dụng nhiều tài khoản sẽ dẫn đến việc tịch thu tất cả tín dụng. FAFA118VN có quyền giữ, hủy bỏ tất cả các trận thắng.

* Nếu bị phát hiện thực hiện rút tiền bằng 1 tài khoản ngân hàng cho nhiều ID, chúng tôi sẽ đình chỉ tài khoản vĩnh viễn.

* Tiền thưởng có giá trị trong 30 ngày tính từ khi được cập nhật vào tài khoản, số tiền giành được bằng cách sử dụng quỹ thưởng sẽ bị xóa khỏi tài khoản của thành viên nếu các điều kiện tiên quyết không được đáp ứng trong khung thời gian nhất định.

* Khuyến mãi chỉ áp dụng cho Live Casino.
* Trong trường hợp cược Roulette vượt quá 26 số sẽ không được tính vào doanh thu.

* Những thành viên có hành vi gian lận (cá cược 2 mặt, chuyển chip, v.v.) thì chúng tôi sẽ xử lý mạnh tay bằng cách tịch thu toàn bộ tiền thắng cược và tiền gửi và đình chỉ tài khoản vĩnh viễn.

* FAFA118VN có quyền điều chỉnh, thay đổi hoặc chấm dứt chương trình khuyến mãi mà không cần thông báo trước.

120SLVN

THƯỞNG CHÀO MỪNG 120% SLOT


1. Khuyến mãi này áp dụng cho tất cả thành viên FAFA118VN và chỉ có thể nhận một lần (x).
2. Khuyến mãi này chỉ áp dụng cho các trò chơi tại Slot.
3. FAFA118VN sẽ thưởng 120% cho mỗi thành viên nạp tối thiểu 200.000 VND.
4. Sau khi nhận được tiền thưởng, bạn cần có doanh thu cược gấp 20 lần trước khi muốn rút tiền.
5. Ví dụ: nạp 200.000 VND + tiền thưởng 120% = 440.000 VND.
6. Doanh thu: 440.000 VND x 20 doanh thu = 8.800.000 VND.
7. Tiền thưởng tối đa lên đến 10.000.000 VND.


Điều khoản và điều kiện

* Chỉ có 1 địa chỉ IP được phép yêu cầu phần thưởng này, nếu bị phát hiện có nhiều hơn 1 địa chỉ IP. Việc sử dụng nhiều tài khoản sẽ dẫn đến việc tịch thu tất cả tín dụng. FAFA118VN có quyền giữ, hủy bỏ tất cả các trận thắng.

* Nếu bị phát hiện thực hiện rút tiền bằng 1 tài khoản ngân hàng cho nhiều ID, chúng tôi sẽ đình chỉ tài khoản vĩnh viễn.

* Tiền thưởng có giá trị trong 30 ngày tính từ khi được cập nhật vào tài khoản, số tiền giành được bằng cách sử dụng quỹ thưởng sẽ bị xóa khỏi tài khoản của thành viên nếu các điều kiện tiên quyết không được đáp ứng trong khung thời gian nhất định.

* Khuyến mãi chỉ áp dụng cho Slot.

* Nếu phát hiện gian lận (Lưu lượt quay), FAFA118VN có quyền thu hồi toàn bộ tín dụng.
* FAFA118VN có quyền điều chỉnh, thay đổi hoặc chấm dứt chương trình khuyến mãi mà không cần thông báo trước.

25ALLVN

KHUYẾN MÃI 25% NẠP HÀNG NGÀY


1. Khuyến mãi này áp dụng cho tất cả thành viên FAFA118VN và chỉ có thể nhận một lần mỗi ngày (x).
2. Khuyến mãi này chỉ áp dụng cho Slot, Live Casino và Thể Thao.
3. FAFA118VN sẽ thưởng 25% cho mỗi thành viên nạp tối thiểu 200.000 VND.
4. Sau khi nhận được tiền thưởng, bạn cần có doanh thu cược gấp 20 lần trước khi muốn rút tiền.
5. Ví dụ: nạp 200.000 VND + tiền thưởng 25% = 250.000 VND.
6. Doanh thu: 250.000 VND x 20 doanh thu = 5.000.000 VND.
7. Tiền thưởng tối đa lên đến 5.000.000 VND.

Điều khoản và điều kiện

* Chỉ có 1 địa chỉ IP được phép yêu cầu phần thưởng này, nếu bị phát hiện có nhiều hơn 1 địa chỉ IP. Việc sử dụng nhiều tài khoản sẽ dẫn đến việc tịch thu tất cả tín dụng. FAFA118VN có quyền giữ, hủy bỏ tất cả các trận thắng.

* Nếu bị phát hiện thực hiện rút tiền bằng 1 tài khoản ngân hàng cho nhiều ID, chúng tôi sẽ đình chỉ tài khoản vĩnh viễn.

* Tiền thưởng có giá trị trong 30 ngày tính từ khi được cập nhật vào tài khoản, số tiền giành được bằng cách sử dụng quỹ thưởng sẽ bị xóa khỏi tài khoản của thành viên nếu các điều kiện tiên quyết không được đáp ứng trong khung thời gian nhất định.

* Khuyến mãi không áp dụng cho Poker và Xổ Số.
* Trong trường hợp cược Roulette vượt quá 26 số sẽ không được tính vào doanh thu.

* Những thành viên có hành vi gian lận (cá cược 2 mặt, chuyển chip, v.v.) thì chúng tôi sẽ xử lý mạnh tay bằng cách tịch thu toàn bộ tiền thắng cược và tiền gửi và đình chỉ tài khoản vĩnh viễn.

* Nếu phát hiện gian lận (Lưu lượt quay), FAFA118VN có quyền thu hồi toàn bộ tín dụng.
* FAFA118VN có quyền điều chỉnh, thay đổi hoặc chấm dứt chương trình khuyến mãi mà không cần thông báo trước.

5ALLVN

KHUYẾN MÃI 5% MỖI LẦN NẠP


1. Khuyến mãi này áp dụng cho tất cả thành viên FAFA118VN và không giới hạn lần nhận (x).
2. Khuyến mãi này chỉ áp dụng cho Slot, Live Casino và Thể Thao.
3. FAFA118VN sẽ thưởng 5% cho mỗi thành viên nạp tối thiểu 200.000 VND.
4. Sau khi nhận được tiền thưởng, bạn cần có doanh thu cược gấp 6 lần trước khi muốn rút tiền.
5. Ví dụ: nạp 200.000 VND + tiền thưởng 5% = 250.000 VND.
6. Doanh thu: 210.000 VND x 6 doanh thu = 1.260.000 VND.
7. Tiền thưởng tối đa lên đến 5.000.000 VND.

Điều khoản và điều kiện

* Chỉ có 1 địa chỉ IP được phép yêu cầu phần thưởng này, nếu bị phát hiện có nhiều hơn 1 địa chỉ IP. Việc sử dụng nhiều tài khoản sẽ dẫn đến việc tịch thu tất cả tín dụng. FAFA118VN có quyền giữ, hủy bỏ tất cả các trận thắng.

* Nếu bị phát hiện thực hiện rút tiền bằng 1 tài khoản ngân hàng cho nhiều ID, chúng tôi sẽ đình chỉ tài khoản vĩnh viễn.

* Tiền thưởng có giá trị trong 30 ngày tính từ khi được cập nhật vào tài khoản, số tiền giành được bằng cách sử dụng quỹ thưởng sẽ bị xóa khỏi tài khoản của thành viên nếu các điều kiện tiên quyết không được đáp ứng trong khung thời gian nhất định.

* Khuyến mãi không áp dụng cho Poker và Xổ Số.
* Trong trường hợp cược Roulette vượt quá 26 số sẽ không được tính vào doanh thu.

* Những thành viên có hành vi gian lận (cá cược 2 mặt, chuyển chip, v.v.) thì chúng tôi sẽ xử lý mạnh tay bằng cách tịch thu toàn bộ tiền thắng cược và tiền gửi và đình chỉ tài khoản vĩnh viễn.

* Nếu phát hiện gian lận (Lưu lượt quay), FAFA118VN có quyền thu hồi toàn bộ tín dụng.
* FAFA118VN có quyền điều chỉnh, thay đổi hoặc chấm dứt chương trình khuyến mãi mà không cần thông báo trước.

50TELE

GỬI TIỀN QUA TELEGRAM THƯỞNG 50K


1. Khuyến mãi này áp dụng cho tất cả thành viên FAFA118VN và chỉ có thể nhận một lần (x).
2. Khuyến mãi này chỉ áp dụng cho Slot, Live Casino và Thể Thao.
3. FAFA118VN sẽ thưởng 50.000 VND cho mỗi thành viên nạp tối thiểu 50.000 VND.

4. Để nhận được khuyến mãi này, bạn cần cung cấp hóa đơn và tên tài khoản qua Telegram sau khi hoàn thành quá trình gửi tiền.
5. Sau khi nhận được tiền thưởng, bạn cần có doanh thu cược gấp 1 lần trước khi muốn rút tiền.
6. Ví dụ: nạp 300.000 VND + tiền thưởng 50.000 VND = 350.000 VND.
7. Doanh thu: 350.000 VND x 1 doanh thu = 350.000 VND.
8. Tiền thưởng tối đa là 50.000 VND.

Điều khoản và điều kiện:

Chỉ có 1 địa chỉ IP được phép yêu cầu phần thưởng này, nếu bị phát hiện có nhiều hơn 1 địa chỉ IP. Việc sử dụng nhiều tài khoản sẽ dẫn đến việc tịch thu tất cả tín dụng. FAFA118VN có quyền giữ, hủy bỏ tất cả các trận thắng.

* Nếu bị phát hiện thực hiện rút tiền bằng 1 tài khoản ngân hàng cho nhiều ID, chúng tôi sẽ đình chỉ tài khoản vĩnh viễn.

* Tiền thưởng có giá trị trong 30 ngày tính từ khi được cập nhật vào tài khoản, số tiền giành được bằng cách sử dụng quỹ thưởng sẽ bị xóa khỏi tài khoản của thành viên nếu các điều kiện tiên quyết không được đáp ứng trong khung thời gian nhất định.

* Khuyến mãi không áp dụng cho Poker và Xổ Số.

* Những thành viên có hành vi gian lận (cá cược 2 mặt, chuyển chip, v.v.) thì chúng tôi sẽ xử lý mạnh tay bằng cách tịch thu toàn bộ tiền thắng cược và tiền gửi và đình chỉ tài khoản vĩnh viễn.

* Nếu phát hiện gian lận (Lưu lượt quay), FAFA118VN có quyền thu hồi toàn bộ tín dụng.
* FAFA118VN có quyền điều chỉnh, thay đổi hoặc chấm dứt chương trình khuyến mãi mà không cần thông báo trước.

CRYPTO15

GỬI TIỀN ĐIỆN TỬ THƯỞNG 15%


1. Khuyến mãi này áp dụng cho tất cả thành viên FAFA118VN và không giới hạn lần nhận (x).
2. Khuyến mãi này chỉ áp dụng cho Slot, Live Casino và Thể Thao.
3. FAFA118VN sẽ thưởng 15% cho mỗi thành viên nạp tối thiểu 200.000 VND.
4. Để nhận được khuyến mãi này, bạn cần cung cấp hóa đơn và tên tài khoản qua Telegram sau khi hoàn thành quá trình gửi tiền.
5. Sau khi nhận được tiền thưởng, bạn cần có doanh thu cược gấp 10 lần trước khi muốn rút tiền.
6. Ví dụ: nạp 200.000 VND + tiền thưởng 15% = 230.000 VND.
7. Doanh thu: 230.000 VND x 10 doanh thu = 2.300.000 VND.
8. Tiền thưởng tối đa là 2.000.000 VND.

Điều khoản và điều kiện:

Chỉ có 1 địa chỉ IP được phép yêu cầu phần thưởng này, nếu bị phát hiện có nhiều hơn 1 địa chỉ IP. Việc sử dụng nhiều tài khoản sẽ dẫn đến việc tịch thu tất cả tín dụng. FAFA118VN có quyền giữ, hủy bỏ tất cả các trận thắng.

* Nếu bị phát hiện thực hiện rút tiền bằng 1 tài khoản ngân hàng cho nhiều ID, chúng tôi sẽ đình chỉ tài khoản vĩnh viễn.

* Tiền thưởng có giá trị trong 30 ngày tính từ khi được cập nhật vào tài khoản, số tiền giành được bằng cách sử dụng quỹ thưởng sẽ bị xóa khỏi tài khoản của thành viên nếu các điều kiện tiên quyết không được đáp ứng trong khung thời gian nhất định.

* Khuyến mãi không áp dụng cho Poker và Xổ Số.
* Trong trường hợp cược Roulette vượt quá 26 số sẽ không được tính vào doanh thu.

* Những thành viên có hành vi gian lận (cá cược 2 mặt, chuyển chip, v.v.) thì chúng tôi sẽ xử lý mạnh tay bằng cách tịch thu toàn bộ tiền thắng cược và tiền gửi và đình chỉ tài khoản vĩnh viễn.

* Nếu phát hiện gian lận (Lưu lượt quay), FAFA118VN có quyền thu hồi toàn bộ tín dụng.
* FAFA118VN có quyền điều chỉnh, thay đổi hoặc chấm dứt chương trình khuyến mãi mà không cần thông báo trước.

5CBVN

HOÀN TRẢ THUA TUẦN 5%


Tham gia ngay

1. Tiền thưởng hoàn lại 5% được tính từ số tiền thua lỗ trong 1 tuần (Thời gian được tính từ Thứ Hai đến Chủ Nhật)

2. Người chơi đã nhận KHUYẾN MÃI NẠP TIỀN trong tuần sẽ không thể yêu cầu khuyến mãi này (không được tính trong cách tính Hoàn Trả) 
3. Sau khi nhận được tiền thưởng, bạn cần có doanh thu cược gấp 5 lần trước khi muốn rút tiền.
4. Thành viên có thể yêu cầu tiền tiền hoàn trả vào Thứ Hai hàng tuần (GMT +7 00:00-00:00AM)Điều khoản và điều kiện

* Chỉ có 1 địa chỉ IP được phép yêu cầu phần thưởng này, nếu bị phát hiện có nhiều hơn 1 địa chỉ IP. Việc sử dụng nhiều tài khoản sẽ dẫn đến việc tịch thu tất cả tín dụng. FAFA118VN có quyền giữ, hủy bỏ tất cả các trận thắng.

* Khuyến mãi không áp dụng cho Royal Casino, Poker và Xổ Số.
* FAFA118VN có quyền Hủy Hoàn Trả nếu Thành viên bị nghi ngờ có dấu hiệu gian lận/lừa đảo.

* FAFA118VN có quyền điều chỉnh, thay đổi hoặc chấm dứt chương trình khuyến mãi mà không cần thông báo trước.

06RBVN

HOÀN TRẢ CƯỢC 0.6%


Tham gia ngay

1. Hoàn trả được tính từ 00:59:59 - 00:59:59 (GMT + 7)
2. Bạn có thể yêu cầu khuyến mãi hoàn trả từ 01:00 - 13.00 (GMT + 7).
3. Khuyến mãi này không yêu cầu doanh thu để rút tiền.
4. Bạn có thể yêu cầu khuyến mãi này trong vòng 12 giờ.
5. Nếu thời gian nhận của khách hàng vượt quá 13:00 thì thành viên không thể yêu cầu khuyến mãi này.
6. Thành viên có thể vào trang khuyến mãi> hoàn trả cược 0.6%> yêu cầu ngay.
7. Người chơi đã nhận KHUYẾN MÃI NẠP TIỀN trong ngày hôm trước sẽ không thể yêu cầu khuyến mãi này (không được tính trong cách tính Hoàn Trả)Điều khoản và điều kiện

* Chỉ có 1 địa chỉ IP được phép yêu cầu phần thưởng này, nếu bị phát hiện có nhiều hơn 1 địa chỉ IP. Việc sử dụng nhiều tài khoản sẽ dẫn đến việc tịch thu tất cả tín dụng. FAFA191VN có quyền giữ, hủy bỏ tất cả các trận thắng.
* Khuyến mãi không áp dụng cho Royal Casino và Poker
* FAFA191VN có quyền Hủy Hoàn Trả nếu Thành viên bị nghi ngờ có dấu hiệu gian lận/lừa đảo.
* FAFA191VN có quyền điều chỉnh, thay đổi hoặc chấm dứt chương trình khuyến mãi mà không cần thông báo trước.

Refer06

GIỚI THIỆU BẠN BÈ NHẬN 0.3% TIỀN CƯỢC


1. Khuyến mãi này áp dụng cho tất cả thành viên FAFA118VN.
2. Khuyến mãi này chỉ áp dụng cho các trò chơi tại Live Casino, Thể Thao,Slot.
3. Thành viên có thể vào menu. Hồ sơ> Thông tin cơ bản> Đường dẫn giới thiệu
4. Thành viên phải gửi liên kết giới thiệu cho bạn bè. Và bạn bè chỉ phải đăng ký thành viên theo liên kết giới thiệu
5. Thành viên có thể kiểm tra danh sách bạn bè được đề xuất trên menu. Hồ sơ> Tiền thưởng> Danh sách giới thiệu
6. Tiền thưởng sẽ dựa trên doanh thu của người bạn mà bạn đã giới thiệu.
7. Ví dụ: (Cược thua/Cược thắng)> Nhận 0.3% số tiền cược.

Điều khoản và điều kiện
* Chỉ có 1 địa chỉ IP được phép yêu cầu phần thưởng này, nếu bị phát hiện có nhiều hơn 1 địa chỉ IP. Việc sử dụng nhiều tài khoản sẽ dẫn đến việc tịch thu tất cả tín dụng. FAFA118VN có quyền giữ, hủy bỏ tất cả các trận thắng.
* FAFA118VN có quyền Hủy tiền thưởng nếu Thành viên bị nghi ngờ có dấu hiệu gian lận/lừa đảo.
* FAFA118VN có quyền điều chỉnh, thay đổi hoặc chấm dứt chương trình khuyến mãi mà không cần thông báo trước.